• Aizliegums strādāt blakus darbu

    Aizliegums strādāt blakus darbu

    Esot darba tiesiskajās attiecībās ar uzņēmumu, darbinieks nedrīkst sadarboties ar citiem uzņēmumiem arī ārpus darba laika? Darba likuma 92. pants nosaka, ka darba devējs darba līgumā var ierobežot darbinieka tiesības veikt blakus darbu, ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši, ja blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi. Strīda gadījumā darba devējam ir pienākums pierādīt, ka ierobežojums veikt blakus darbu ir attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm. Visu rakstu lasiet: lvportals.lv 91.pants. Blakus darbs Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem vai tikt citādi nodarbinātam, ja darba līgumā vai darba

    Lasīt tālāk

Ir kādi jautājumi? Raksti!

Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi +371 26 214 443 / [email protected]