• Aizliegums strādāt blakus darbu

  Aizliegums strādāt blakus darbu

  Esot darba tiesiskajās attiecībās ar uzņēmumu, darbinieks nedrīkst sadarboties ar citiem uzņēmumiem arī ārpus darba laika? Darba likuma 92. pants nosaka, ka darba devējs darba līgumā var ierobežot darbinieka tiesības veikt blakus darbu, ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši, ja blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi. Strīda…

  Lasīt tālāk

 • Minimālā darba alga no 2023.gada 1.janvāra

  Minimālā darba alga no 2023.gada 1.janvāra

  Minimālā darba alga un stundas tarifa likme nodrošināma pirms nodokļu nomaksas! Ja darba līgumā nolīgta mazāka darba alga, darba devējam pienākums izmaksāt starpību starp minimālo darba algu un nolīgto darba algu. Ja darbinieks nostrādājis visas normālā darba laika stundas. Detalizēta informācija par aprēķināšanas kārtību pieejama šeit

  Lasīt tālāk

Ir kādi jautājumi? Raksti!

Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi +371 26 214 443 / [email protected]